Om barnehagenBarnehagen er Ferkingstad Sokneråd sin egen barnehage. Vi driver virksomheten etter kristen formålsparagraf. 

I praksis betyr det at det kristne innholdet har en naturlig plass i hverdagen. I arbeidet med barna legger vi vekt på de kristne grunnverdiene som medmenneskelighet, menneskeverd, toleranse og rettferdighet. En gang i uken har vi felles kristen samling og en gang i måneden kommer kateket fra kirken og har denne samlingen.

 

Vår barnehage er en privatbarnehage som ligger på Karmøys beste vestkyst. Vi har nærhet til robust natur og flotte sandstrender.  De ansatte i barnehagen har stor kompetanse på hva som er bra for barn, de er trygge, de er lojale og stabile. Pedagogene i barnehagen har alle videreutdanninger innen barnehagefeltet og flesteparten av de andreansatte har tatt fagbrev. Kyrkjebakken barnehage er også en øvingslærerbarnehage – vi har et tett samarbeid med HSH for opplæring for studenter som vil bli barnehagelærer.

Vår historie…

Barnehagen ble bygd i 1991 og har 25 års jubileum i 2016. 

Kyrkjebakken barnehage er en avdelingsbarnehage med 3 avdelinger.  Vi har fordelt barna i aldersbaserte grupper  Aurora 1-2 åringene, Knerten 3-4 åringene og Sokrates 5 åringene.

Hos oss får barna møte de samme voksne på avdelingen sin hver dag, og dette ser vi på som svært viktig for å kunne opprettholde forutsigbarhet og også lette kontakten mellom hjemmet og barnehagen. Barna opplever en oversiktlig barnehagehverdag som vi mener gir økt trygghet og trivsel. Mindre barnegrupper, gjør at hvert enkelt barn blir ivaretatt og sett hver dag.