Søk plass

Dersom du ønsker å søke plass til barnet ditt i Kyrkjebakken barnehage må du sende inn søknad til kommunen. Frist for å søke barnehageplass for barnehageåret 2014/15 er 1. MARS. 

Gå til elektronisk søknadsskjema

Svarbrev blir sendt ut i uke 12. Har du/dere spørsmål ta kontakt med leder, Reidun Grindhaug tlf. 48 94 88 07.

Dersom du trenger andre opplysninger i forbindelse med barnehageplass kan du finne det på Karmøy kommunes nettsider.

Bilder

Filer