Satsningsområder

BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDER 2016/17

BARNS MEDVIRKNING  – SOSIAL KOMPETANSE – LEK 

 

VENNSKAP

 

Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder

                                                                                                       Aristoteles

Å få seg en venn og å kunne holde på en venn betyr mye for alle mennesker. Derfor er det viktig å fokusere på. Det å utvikle vennskap – eller og ikke klare det, har varig innvirkning på barnets sosiale tilpasningsevne.

Språk, sosial kompetanse og lek henger nøye sammen. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Det er viktig at personalet har kunnskap og ferdigheter innen dette og det vil øke kvaliteten på arbeidet vårt.