Velkommen til
Kyrkjebakken barnehage

Kyrkjebakken barnehage drives og eies av Ferkingstad Sokneråd. Vi er en liten barnehage med 3 avdelinger.

Våre eiere er engasjerte i barnehagen og har som mål at vi skal være en trygg og god barnehage i og for nærmiljøet, med vekt på de kristne grunnverdier.

Personalgruppen er ressurssterk og yter veldig god service. Vi har et godt faglig miljø med full pedagogdekning.

Barnehagen ligger på Karmøy sin beste vestkant med nærhet til sjø og flotte naturområder.

"LITEN OG GOD SOM GULL"

Smakebiter fra hverdagen

Nyheter